Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany

System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych

Wydział Ruchu Drogowego

 

Informacje zawarte w systemie komputerowym udostępniane są na wniosek strony z tym że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie

Nie jest publikowany

Notatki zakończonych zdarzeń drogowych

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie, w dni robocze w godz. 13:00-15:00

 

Notatki zawierające opis przebiegu zdarzenia drogowego, dane jego uczestników,skutki zdarzenia oraz informacje określające sposób zakończenia sprawy udostępniane są na wniosek osób w zdarzeniu uczestniczących jak również instytucji zajmujących się usuwaniem ich skutków wydawane są na wniosek strony za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane faxem

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie

Nie jest publikowany

 

Zespół Łączności i Informatyki

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany

Rejestr jawnych dzienników, książek ewidencyjnych i teczek Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik korespondencyjny Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik korespondencyjny przepisów prawnych Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik podawczy dokumentów oznaczonych klauzulą jawne Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Książka doręczeń przesyłek miejscowych dokumentów oznaczonych klauzulą poufne Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Książka ewidencji materiałów eksploatacyjnych w KPP w Mikołowie

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik podawczy do rejestracji koordynacji Wydział Kryminalny

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik podawczy do rejestracji koordynacji Wydział Prewencji

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik podawczy do rejestracji koordynacji Referat dw. z PG

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik podawczy do rejestracji koordynacji KP Orzesze

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik podawczy do rejestracji koordynacji KP Łaziska Górne

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik podawczy do rejestracji koordynacji Wydział Ruchu Drogowego

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Zwrot druków wprowadzonych do KSIP Wydział Kryminalny

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Zwrot druków wprowadzonych do KSIP Referat dw. z PG

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Zwrot druków wprowadzonych do KSIP KP Łaziska Górne

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Zwrot druków wprowadzonych do KSIP KP Orzesze

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Rejestr kart Prd5

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Rejestr informacji i zaświadczeń dot. kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Rejestr prowadzonego monitorowania i odsłuchiwania rozmów w KPP Mikołów

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

Dziennik pracy administratora systemów i sieci teleinformatycznych funkcjonujących w komórkach i jednostkach organizacyjnych KPP w Mikołowie

Zespół Łączności i Informatyki KPP w Mikołowie

pon-pt 7.30-21.00

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie

Nie jest publikowany

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany

Ewidencja szkód

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Informacje o szkodach powstałych w mieniu Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie ewidencjonowane chronologicznie. W ewidencji zawarte są również informacje odnośnie wartości szkody, osobie prowadzącej postępowanie oraz sposobie zakończenia szkody.

Komendant Powiatowy Policji

Nie jest publikowany

Rejestr wydanych decyzji w sprawie odszkodowań

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Informacje dotyczące decyzji o wydanych jednorazowych odszkodowaniach i numerze Orzeczenia Komisji MSWiA oraz decyzji w sprawie regresu wydanej przez Radcę Prawnego.

Komendant Powiatowy Policji

Nie jest publikowany

Rejestr prowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Rejestr postępowań prowadzony chronologicznie. Informacja o przedmiocie zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia, wybranym trybie prowadzonego postępowania. Dane podmiotu, któremu udzielono zamówienia oraz data zawarcia umowy.

Komendant Powiatowy Policji

Zamówienia prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych publikowane są na stronie internetowej KWP Katowice.

Ewidencja dopłat do wypoczynku

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Karta ewidencji dopłat do wypoczynku oraz wypłat za przejazd 1000 km. zawiera prywatne dane osobowe policjanta oraz członków jego rodziny oraz kwoty wypłaconych swiadczeń w poszczególnych latach.

Komendant Powiatowy Policji

Nie jest publikowany

Karta mieszkaniowa funkcjonariusza

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Imienne kartoteki mieszkaniowe, zawierające dane osobowe policjanta i jego rodziny.

 

Komendant Powiatowy Policji

Nie jest publikowany


 

Metryczka

Data publikacji 22.12.2010
Data modyfikacji 22.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
Osoba udostępniająca informację:
KPP Mikołów
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Fabiański
do góry