Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli wewnętrznych KPP w Mikołowie zaplanowanych w 2019 roku.

L.p.

 

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli

 

Rodzaj kontroli

 

Podmiot kontrolowany

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

 

 

1.

 

 

 

Sposób planowania, realizacji i dokumentowania ustalonych zadań priorytetowych przez dzielnicowych KPP i KP za rok 2018

 

 

I kwartał

2019r

 

Ekspert ds. kontroli

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie

 

 

Zwykła profilaktyczna

 

 

Wydział Prewencji KPP w Mikołowie

Decyzja nr nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw

 

I kwartał

2019r

Ekspert ds. kontroli

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Mikołowie

 

Zwykła profilaktyczna

 

Komisariat Policji w Orzeszu

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej

 

I kwartał

2019r

Ekspert ds. kontroli

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Mikołowie

 

Zwykła profilaktyczna

 

Komisariat Policji w Łaziskach Górnych

2

 

 

Poprawność realizacji czynności w ramach poszukiwań administracyjno porządkowych oraz czynności jednorazowych- zgodnie z Zarządzeniem nr pf-47/2018 KGP

 

 

 

 

 

 

 

I kwartał

2019r

 

Ekspert ds. kontroli

 

Naczelnik Wydz. Kryminalnego KPP w Mikołowie

 

 

 

Zwykła profilaktyczna

 

 

 

Wydział Prewencji KPP w Mikołowie

 

 

Decyzja nr nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wew.

3

Prawidłowość i skuteczność podejmowania czynności związanych z TZM w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych i sprawach operacyjnych

 

 

II kwartał

2019r

Ekspert ds. kontroli

 

Naczelnik Wydziału d/w z PG KPP w Mikołowie

 

Zwykła

profilaktyczna

 

Komisariat Policji w Łaziskach Górnych

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej

 

 

II kwartał

2019r

 

Ekspert ds. kontroli

 

Naczelnik Wydziału d/w z PG KPP w Mikołowie

 

 

 

Zwykła

profilaktyczna

 

 

Komisariat Policji w Orzeszu

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej

 

 

4

 

 

 

 

Czynności w trybie art. 308 kpk – terminowość, rytmika, zasadność, jakość wykonywania czynności przed wszczęciem p.p.

 

 

 

 

II kwartał

2019r

Ekspert ds. kontroli

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Mikołowie

 

 

Zwykła

profilaktyczna

 

 

Wydział d/w z PG KPP w Mikołowie

Decyzja nr nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

 

II kwartał

2019r

Ekspert ds. kontroli

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Mikołowie

 

Zwykła

profilaktyczna

 

Komisariat Policji w Łaziskach Górnych

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej

 

 

II kwartał

2019r

Ekspert ds. kontroli

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Mikołowie

 

Zwykła

profilaktyczna

 

Komisariat Policji w Orzeszu

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej

 

5

Poprawność realizacji i sposób dokumentowania czynności w ramach poszukiwań procesowych

 

 

 

II kwartał

2019r

 

Ekspert ds. kontroli

 

Komendant

Komisariat Policji w Łaziskach Górnych

 

 

 

Zwykła

profilaktyczna

 

 

 

Wydział Kryminalny KPP w Mikołowie

Decyzja nr nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wew.

 

6

 

Prawidłowość przechowywania, dokumentowania i wydawania dowodów rzeczowych zdeponowanych w składnicy depozytowej KPP w Mikołowie

 

 

 

III kwartał

2019r

 

Ekspert ds. kontroli

 

Komendant

Komisariat Policji w Orzeszu

 

 

Zwykła

profilaktyczna

 

 

Wydział Kryminalny KPP w Mikołowie

Decyzja nr nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wew.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy pracy operacyjnej, terminowość, dokumentowanie, terminowość rejestracji , sprawdzeń i zakończeń, nadzór przełożonych nad zagadnieniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III kwartał

2019r

 

 

Ekspert ds. kontroli

 

Z-ca Komendanta

KP w Orzeszu

 

 

 

Zwykła

profilaktyczna

 

 

 

Wydział Kryminalny KPP w Mikołowie

 

Decyzja nr nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

 

 

III kwartał

2019r

 

Ekspert ds. kontroli

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Mikołowie

 

 

Zwykła

profilaktyczna

 

 

Komisariat Policji w Łaziskach Górnych

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej

 

 

 

III kwartał

2019r

 

Ekspert ds. kontroli

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Mikołowie

 

 

Zwykła

profilaktyczna

 

 

Komisariat Policji w Orzeszu

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej

 

 

8

 

Sposób nadzoru przełożonych nad ruchem kadrowym i związanym z tym powierzeniem mienia, sposób dokumentowania i przekazywania dokumentacji do Komisji inwentaryzacyjnej

 

 

 

III kwartał

2019r

 

 

Ekspert ds. kontroli

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Mikołowie

 

 

Zwykła

profilaktyczna

 

 

 

KPP w Mikołowie

Decyzja nr nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Metryczka

Data publikacji 21.02.2011
Data modyfikacji 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Mikołów
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Fabiański Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Kempa
do góry