Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2010 roku w KPP w Mikołowie

 

L.P.

Data kontroli

Kontrolowana Jednostka/Wydział

Temat kontroli

Nadzorujący realizację

1.

31.03.2010r

1. Komisariat Policji             w Łaziskach Górnych

2. Komisariat Policji             w Orzeszu

Skuteczność, efektywność oraz prawidłowość dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

KPP w Mikołowie

2.

30.06.2010r

1. Komisariat Policji           w Łaziskach Górnych

2. Komisariat Policji             w Orzeszu

3. Wydział Kryminalny         KPP Mikołów

4. Wydział Ruchu Drogowego KPP Mikołów

5. Referat d/w PG KPP Mikołów

Realizacja wybranych zagadnień rejestracji w systemie KSIP WWW

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

KPP w Mikołowie

3.

30.09.2010r

1. Komisariat Policji           w Łaziskach Górnych

2. Komisariat Policji w Orzeszu

3. Wydział Prewencji        KPP Mikołów

Prawidłowość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz prowadzenia czynność wyjaśniających w sprawach o wykroczenia

Naczelnik Wydziału Prewencji

KPP w Mikołowie

Metryczka

Data publikacji 21.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Mikołów
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Fabiański Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
do góry