Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Pisma oraz dokumenty można składać:

1. osobiście: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

                    w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji

                     ul. Rymera 1
                     43 - 190 Mikołów

2. listownie na adres: p.o. Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie 
                                  nadkom. Dariusz KLIMCZAK
                                  ul. Rymera 1
                                  43 - 190 Mikołów

Metryczka

Data publikacji 24.11.2008
Data modyfikacji 27.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Dudek
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Dudek Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Sikora
do góry